Disclaimer

Alle handelingen die de bezoeker dan wel de klant uitvoert na het lezen van de weergegeven informatie op deze website betreffende beleggingen, investeringen en besparingen zijn en blijven voor eigen risico van de bezoeker en/of klant. Skere Student is géén financieel adviseur en is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van die handelingen. 

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Skere Student en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Skere Student.

De door Skere Student verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Skere Student streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is. 

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Skere Student ingericht en worden niet door Skere Student gemaakt.

Skere Student aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Ik ben geen financieel adviseur. De informatie die wordt verstrekt op SkereStudent.com en op geaffilieerde sociale media kanalen zijn gebaseerd op mijn persoonlijke inzichten en ervaringen en dienen enkel als entertainment en informatie. Deze informatie is geen financieel advies. 

De informatie op SkereStudent.com en op geaffilieerde social media kanalen zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies, of als aanbeveling om specifieke producten te kopen.

Aan de informatie op SkereStudent.com en op geaffilieerde social media kanalen kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze informatie kan SkereStudent.com niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie op SkereStudent.com en op geaffilieerde social media kanalen. 

Beleggen brengt risico’s met zich mee, waardoor je (in sommige gevallen meer dan) je inleg kan verliezen. Je blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen handelen. Informeer jezelf goed voordat je financiële beslissingen maakt.