Studietoeslag medische beperking; wat is het en wanneer heb je er recht op?

Als je een medische beperking hebt waardoor je niet kunt werken naast je studie, kom je mogelijk in aanmerking voor de studietoeslag medische beperking. Dit is een studietoeslag vanuit de gemeente die jou kan helpen om bijvoorbeeld je studie te betalen. Maar wanneer heb je er recht op, hoeveel zou je kunnen krijgen, en hoe vraag je de toeslag aan? Dat lees je in deze blog.

Deel deze blog:

Wat is de studietoeslag medische beperking?

Vóór april 2022

De studietoeslag bestaat al sinds 2015, maar omdat (onder andere) de gemiddelde studietoeslag lager was dan de daarvoor bekende studieregeling & gemeenten de doelgroep lastig konden bereiken, hebben er wat veranderingen plaatsgevonden. 

De belangrijkste veranderingen sinds april 2022:

 • De toeslag valt niet meer onder de bijzondere bijstand, waardoor er geen vermogenstoets meer is.  
 • Het recht op de studietoeslag is gekoppeld aan het ontvangen van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) of studiefinanciering. 
 • Er is een minimumbedrag voor de studietoeslag vastgelegd.

En hoe is het nu?

De studietoeslag medische beperking (soms ook de individuele studietoeslag genoemd) vervangt inkomsten uit bijvoorbeeld een bijbaantje voor studenten die door een medische beperking niet kunnen werken naast hun studie. Op deze manier hoopt de overheid te voorkomen dat studenten die niet de mogelijkheid hebben om te werken naast hun studie, meer en vaker moeten lenen dan de studenten die wel kunnen werken naast hun studie.

Er zijn een aantal verschillen tussen de studietoeslag medische beperking en studiefinanciering van DUO (o.a. de basisbeurs, aanvullende beurs & het studentenreisproduct). Zo vraag je de studietoeslag niet via DUO aan, maar via de gemeente waar je in staat geschreven. Ook is de studietoeslag leeftijdsafhankelijk, en krijg je meer als je ouder bent. Daarnaast is het een gift, en hoef je het dus niet terug te betalen (ook niet als je niet binnen 10 jaar een diploma behaalt, zoals met de prestatiebeurs het geval is).

Hoe hoog is de studietoeslag medische beperking?

Vóór april 2022 zaten er grote verschillen in de bedragen die je kreeg afhankelijk van in welke gemeente je woonde. Om het gelijker te maken, is sinds april 2022 iedere gemeente verplicht om het leeftijdsgebonden minimum bedrag uit te keren. Deze bedragen worden ieder halfjaar aangepast.

Wat je precies krijgt verschilt per gemeente, de bedragen uit de tabel zijn door de overheid bepaalde minimumbedragen. De gemeente mag ervoor kiezen om het bedrag te verhogen of voor iedereen die deze toeslag ontvangt gelijk te trekken! 

Per 1 januari 2024 gelden de volgende bedragen:

LeeftijdMinimale bedrag per maand in euro’s
15105,84
16121,74
17139,35
18176,40
19211,67
20282,23
21 en ouder352,80

Lees ook: Leukste verjaardagscadeau ooit: Gratis geld van DUO voor 18+ scholieren 

Wanneer heb je recht op de studietoeslag medische beperking?

Niet iedereen met een aandoening of ziekte heeft recht op de studietoeslag medische beperking, om er recht op te hebben moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je moet 15 jaar of ouder zijn
 • Je mag geen recht hebben op een wajong-uitkering
 • Je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
 • Je bent niet in staat om een bijbaantje te hebben
 • Je hebt een structurele medische beperking, deze kan fysiek of mentaal zijn. Om te oordelen of er sprake is van een structurele medische beperking wordt er vaak om een verklaring van een specialist of om een medisch advies gevraagd

Wanneer is er sprake van een structurele medische beperking?

Er is een groot grijs gebied als het gaat om wat er precies onder een ‘structurele medische beperking’ valt. Is er kans dat dit op jou van toepassing is? Vraag hem dan zeker aan, zodat een arts of specialist naar jouw situatie kan kijken. 

Wat valt er (mogelijk) onder de structurele medische beperking?

Er is geen lijst waar je gelijk kunt zien of er in jouw situatie sprake is van een structurele medische beperking. Met structureel wordt in ieder geval bedoeld dat er binnen 12 maanden na aanvraag geen herstel of verbetering te verwachten is waardoor je wel in staat zou zijn om naast de studie te werken. Heel zwart-wit gezien zou dit het volgende kunnen betekenen;

Jantje heeft een medische beperking, met deze medische beperking is de verwachting dat hij na 15 maanden herstel zijn bijbaantje weer op kan gaan bouwen. Als Jantje in één van de eerste drie maanden van zijn herstel de studietoeslag medische beperking aanvraagt, bevestigt de medisch specialist waarschijnlijk dat Jantje niet binnen 12 maanden in staat zal zijn om naast zijn studie te werken. In maand vier of vijf wordt er waarschijnlijk gezegd dat er wordt verwacht dat Jantje binnen 12 maanden weer (deels) kan werken. Het twee maanden laten liggen kan er dus mogelijk voor zorgen dat je een heel jaar studietoeslag misloopt! Vraag de studietoeslag dus altijd zo snel mogelijk aan.

Een aantal situaties die mogelijk onder een structurele medische beperking vallen:

 • Bepaalde vormen van autisme
 • Bepaalde vormen van ADD
 • Bepaalde vormen van dyslexie
 • Spierziekten
 • Chronische aandoeningen

Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat het echt heel persoonlijk is of je met een bepaalde beperking wel of niet kunt werken, om dit te verduidelijken geef ik even een voorbeeld:

Jantje en Pietje hebben op papier precies dezelfde medische beperking. Maar als we naar Jantje en Pietje kijken, zien we dat de medische beperking veel meer invloed heeft op Pietje dan op Jantje. Pietje kan hierdoor naast zijn studie niet werken, maar het lukt Jantje wel om naast zijn studie te werken. Het kan dus zo zijn dat zelfs als twee mensen dezelfde aandoening hebben, er een verschil zit in of ze ermee kunnen werken.

Er wordt daarom vaak door de gemeente een medisch specialist gevraagd om naar jouw persoonlijke situatie te kijken, en die bepaalt uiteindelijk of je wel of niet in staat bent om naast je studie te werken. Twijfel je of jouw situatie onder een structurele medische aandoening valt? Vraag dan zeker de toeslag aan zodat er naar gekeken wordt!

Wat valt er niet onder de structurele medische beperking?

Er zijn een aantal situaties die er mogelijk wel voor zorgen dat je minder tot niet kunt werken naast je studie, maar waarmee je helaas niet in aanmerking komt voor de studietoeslag medische beperking. Een aantal van deze situaties waarin je geen recht hebt op de studietoeslag medische beperking:

·   Een individuele sociale beperking, zoals mantelzorg. In dit geval is de reden dat je niet kunt werken namelijk geen ziekte of medisch gebrek waar jij zelf aan lijdt.

·   Kortdurende beperkingen met een hersteltermijn van maximaal zes maanden. Dit valt niet onder een structurele medische beperking, omdat er herstel/verbetering te verwachten is binnen 12 maanden.

·   Minder ernstige beperkingen die structureel zijn maar waarmee naast een studie gewerkt kan worden, zoals bijvoorbeeld milde enkelvoudige dyslexie.

Hoe vraag je de studietoeslag medische beperking aan?

In de meeste gevallen vraag je de studietoeslag medische beperking online aan. Dit doe je via de website van de gemeente waarin je ingeschreven staat. Op de site van de gemeente staat ook vermeld wat je allemaal mee moet sturen, in de meeste gevallen gaat het om een kopie van een identiteitsbewijs, een toekenningsbeschikking van DUO waarin staat dat je studiefinanciering (o.a. de basisbeurs, aanvullende beurs & het studentenreisproduct) ontvangt & een verklaring van een arts of specialist waarin staat dat je niet kan werken. 

Bij de meeste gemeentes kun je de toeslag online aanvragen en wordt er contact met je opgenomen als er meer informatie nodig is. Bij andere gemeenten moet je eerst even bellen of mailen om een aanvraagformulier te ontvangen.  

Snel naar de website van jouw gemeente om te kijken naar de voorwaarden of bedragen? Google op ‘Studietoeslag medische beperking [naam gemeente]’.

Kun je de studietoeslag medische beperking met terugwerkende kracht aanvragen?

In een aantal gemeenten is het zo dat je de toeslag met terugwerkende kracht aan kunt vragen. Kom je er nu achter dat de studietoeslag bestaat, maar kom je mogelijk al wel langer in aanmerking voor de studietoeslag? Kijk dan zeker op de site van de gemeente of het mogelijk is om de studietoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen.

Wat als er iets aan je situatie verandert?

Stel er gebeurt iets waardoor je niet meer aan 1 van de voorwaarden voldoet, je stopt bijvoorbeeld met studeren, of je gaat (tijdens de vakanties) werken, hoe zit het dan? Wanneer er iets verandert aan je situatie ben je verplicht om dit door te geven, ook wanneer je, bij wijze van spreken, 1 uur per week gaat werken. 

Wanneer je dit niet doet bestaat de kans dat je de onterecht ontvangen studietoeslag moet terugbetalen aan de gemeente.

Stagevergoeding en toeslag medische beperking?

Ga je stagelopen en ontvang je een stagevergoeding? Dan is het belangrijk om te weten dat als je een stagevergoeding van meer dan 180 tot 211,67 euro ontvangt (de drempel is afhankelijk van de gemeente waar je ingeschreven staat), alles boven die drempel in mindering wordt gebracht op de studietoeslag. Bij (grote) gemeenten die afwijken zijn bedragen van 180 tot aan de 211,67 euro gevonden. De drempel van 211,67 euro is het meest voorkomend. Geef het dus altijd aan bij de gemeente als je stage gaat lopen, om te voorkomen dat je te veel studietoeslag ontvangt en een gedeelte moet terugbetalen.

Voorbeeld: Je ontvangt een stagevergoeding van 300 euro. Dan wordt er (300 – 211,67 =) 88,33 euro in mindering gebracht. In het geval van een student die 21 jaar of ouder is die de standaard studietoeslag ontvangt, zou dat betekenen dat er 352,80 – 88,33 = 264,47 euro overblijft.

Lees ook: “Waar is mijn geld nu weer gebleven?!” Een kasboekje geeft je het antwoord! Zo houd je er een bij

Studietoeslag medische beperking en andere toeslagen

Ontvang je huurtoeslag of zorgtoeslag? Let dan even op, want de studietoeslag medische beperking is een belaste uitkering. Als een uitkering belast is, betekent dit dat deze uitkering meetelt in het inkomen dat de belastingdienst gebruikt bij bijvoorbeeld het bepalen of je huur- of zorgtoeslag ontvangt. Dit zou kunnen betekenen dat je huur- of zorgtoeslag bijvoorbeeld net wat lager kan worden als je door deze toeslag over de inkomensgrens komt. In de praktijk zal het echter allemaal wel meevallen. Zo krijgen de meeste studenten ook als ze een bijbaantje hebben, de maximale zorgtoeslag.

Conclusie

De studietoeslag medische beperking kan, wanneer je door een medische beperking niet kunt bijverdienen, ervoor zorgen dat je toch net even wat meer inkomen hebt! Er is veel grijs gebied omdat het natuurlijk heel persoonlijk is of iemand met een bepaalde medische beperking in staat is om te werken. Mijn tip is daarom om, als je denkt dat jij in aanmerking komt voor deze studietoeslag, hem altijd aan te vragen. Er wordt dan specifiek naar jouw situatie gekeken, en mocht je hem toegekend krijgen is het toch mooi meegenomen. Misschien kun je straks die lening bij ome duo wel uitzetten 😉

Deel deze blog:

Schrijf je in voor de Skere Student nieuwsbrief

En krijg het ebook 'Iedereen kan beleggen' er gratis bij

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze pagina kan affiliate links bevatten. Als je op deze links klikt of via deze links iets doet, koopt of download, kost dat jou niks extra. Integendeel! Je helpt dan mee om Skere Student draaiende te houden. Alvast bedankt dus :) Hier kan je meer lezen over het gebruik van affiliate links op Skere StudentOok belangrijk om te onthouden: Beleggen kent risico’s. Je kunt je inleg verliezen.

Samenwerken?

Stuur een email om de mogelijkheden te bespreken