Dit moet je weten voordat je maximaal gaat lenen bij DUO

Overweeg je om dit schooljaar maximaal te gaan lenen bij DUO? Lees dan eerst deze blog. Maximaal lenen kan in sommige gevallen namelijk een goed idee zijn, maar het kan ook ontzettend uit de hand lopen als je het lenen bij DUO niet goed in de gaten houd en er zijn veel dingen waar je goed over na moet denken voor je de keuze maakt om maximaal te gaan lenen. In deze blog lees je alles wat je moet weten over geld lenen bij DUO, zodat je weet waar je aan begint, niet voor verrassingen komt te staan en een goede keuze kunt maken.

Deel deze blog:

Wat is maximaal lenen bij DUO?

Hoeveel je maximaal kunt lenen van DUO verschilt per situatie. Het hangt namelijk af van of je een eventuele aanvullende beurs ontvangt en zo ja, hoe hoog je aanvullende beurs is. Als je de volledige aanvullende beurs krijgt, kun je €513,83 lenen per maand. Krijg je geen aanvullende beurs, dan kun je maandelijks €932,87 lenen bij DUO. 

Hoeveel is het collegegeldkrediet?

Naast “gewoon” lenen bij DUO, kan je ook nog gebruik maken van de collegegeldkrediet lening. In de meeste gevallen is dat €184,08 per maand. Hoeveel je kunt lenen met de collegegeldkrediet lening is namelijk gebaseerd op het collegegeld dat je moet betalen voor je studie. In de meeste gevallen is dat het wettelijke collegegeld van €2.208,96, waarmee het collegegeldkrediet neerkomt op €184,08 per maand. Maar, als je een studie doet waarbij je instellingscollegegeld moet betalen, kan je maandelijks 1/12e van het instellingscollegegeld lenen. Je kunt dus sowieso nooit meer collegegeldkrediet lenen dan het bedrag dat je aan collegegeld moet betalen. Er zit wel een maximum op het collegegeldkrediet dat je kunt lenen: €920,42 per maand. Zelfs als 1/12e van het collegegeld van jouw studie meer is dan dat, kan je dus niet meer dan €920,42 per maand lenen. 

Hoeveel is maximaal lenen bij DUO?

Als je maximaal leent terwijl je geen aanvullende beurs ontvangt en een studie doet waarbij je het wettelijke collegegeld betaald, houdt maximaal lenen bij DUO in dat je maandelijks €1.116,95 leent. Daarbij leen je €932,87 als “gewone” lening bij DUO en €184,08 als collegegeldkrediet. Doe je een studie waarbij je instellingscollegegeld betaalt, dan kan maximaal lenen zelfs oplopen tot €1.853,29 per maand, waarbij je €932,87 als “gewone” lening leent bij DUO en €920,42 als collegegeldkrediet. 

De impact van maximaal lenen op de hoogte van je studieschuld

Je zou denken dat je studieschuld maandelijks toeneemt met het bedrag dat je leent van DUO, maar dat is niet zo: je studieschuld neemt maandelijks toe met méér dan het bedrag wat je van DUO ontvangt op je bankrekening. Zolang je je studie niet hebt afgerond, wordt de waarde van je studenten OV chipkaart namelijk ook opgeteld bij je schuld. Wanneer je je studie binnen 10 jaar afrondt wordt deze prestatiebeurs kwijtgescholden, maar als dat om de een of andere reden niet lukt, moet je dit gedeelte van je studieschuld ook terugbetalen. Momenteel komt het ov reisrecht neer op ongeveer €150 per maand. Dat betekent dat je studieschuld bij maximaal lenen (met een collegegeldkrediet lening ter hoogte van het wettelijk collegegeld) toeneemt met zo’n €1.266,95 per maand. 

Wanneer heb je recht op een aanvullende beurs?

Wanneer je ouders samen minder dan €34.586 per jaar verdienen, heb je recht op de maximale aanvullende beurs van €419,04 per maand. Als je ouders meer dan dit bedrag verdienen kom je soms ook nog in aanmerking voor de maximale aanvullende beurs, bijvoorbeeld wanneer je veel zussen/broers hebt, of een ernstig conflict hebt met (een van) je ouder(s). In dat laatste geval wordt het inkomen van de ouder(s) niet meegeteld wanneer studenten de aanvullende beurs aanvragen. Hiervoor moet je wel bewijzen aanleveren bij DUO. Wanneer je ouders meer verdienen dan €34.586 per jaar, maar niet significant meer, kan het ook zo zijn dat je recht hebt op een gedeelte van de aanvullende beurs.

Wat is de invloed van de aanvullende beurs op maximaal lenen?

Een aanvullende beurs ontvangen heeft invloed op het bedrag dat je maximaal kunt lenen bij DUO. Wanneer je een aanvullende beurs ontvangt, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag dat je kan lenen bij DUO. Ontvang je bijvoorbeeld de maximale aanvullende beurs van €419,04, dan kan je maandelijks nog maar €513,84 lenen bovenop je collegegeldkrediet lening, in plaats van €932,87.  

Waar moet je letten als je overweegt om maximaal te gaan lenen bij DUO?

Zoals je wellicht al door had, is maximaal niet zonder gevaren en kan je studieschuld erg snel oplopen als je niet oplet. Dit is dan natuurlijk ook meteen het eerste punt waar je heel goed op moet letten als je overweegt om maximaal te gaan lenen. Daarnaast moet je ook letten op de rente die geheven wordt over je studieschuld, de invloed van je studieschuld op je hypotheek, een potentiële registratie bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) en de invloed van je studieschuld op je gemoedstoestand. In de volgende alinea’s vertel ik je daar meer over.

De rente op je studieschuld staat niet vast

Momenteel wordt er 0% rente berekend over je DUO lening. Maar, deze 0% wordt elk jaar gewijzigd, en de verwachting is dat dit percentage flink omhoog zal gaan in 2023. In Groot-Brittannië is de rente van de studieschuld al verhoogd naar 12% door de inflatie. In Nederland zijn de studenten ook bang dat de rente omhoog gaat. De rente van Nederlandse staatsobligaties is namelijk gekoppeld aan de rente voor studieleningen. Deze was de afgelopen jaren negatief, maar is nu ook positief. Hierdoor is de kans groot dat dit een effect zal hebben op de rente op studieleningen. In november wordt het rentepercentage voor 2023 bekend gemaakt. Houd er dus rekening mee dat de rente op je studieschuld niet vaststaat als je overweegt om maximaal te gaan lenen. 

De invloed van je studieschuld op je hypotheek

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat een studieschuld invloed heeft op het hypotheekbedrag dat je maximaal kan lenen. Een hypotheekverstrekker zal je vragen naar je studieschuld. De hypotheekverstrekker kan de hoogte van je studieschuld zelf niet inzien, maar het is frauderen als je niet eerlijk bent over je studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek. Vaak houden hypotheekverstrekkers er standaard rekening mee dat je per maand 0,65% van je studieschuld afbetaalt. Dit wordt dan meegenomen in de berekening van hoeveel hypotheek je kunt krijgen. In deze blog kan je meer lezen over de impact van je studieschuld op je hypotheekmogelijkheden en in deze blog kan je meer lezen over de gevolgen van je studieschuld verzwijgen bij je hypotheek aanvraag.

Een registratie bij het BKR

Ook is het nog maar de vraag of je studieschuld verzwijgen bij je hypotheekaanvraag überhaupt nog lang mogelijk zal zijn. Er gaan namelijk al lang stemmen op om studieschulden te registreren bij het BKR. Dit register wordt altijd geraadpleegd wanneer mensen een lening afsluiten. Zo kan de kredietverstrekker zien of de aanvrager meer schulden heeft en of diegene de lening wel kan terugbetalen. Wanneer je studieschuld geregistreerd wordt bij het BKR, kun je hier dus niet meer over liegen en wordt niet alleen een hypotheek, maar ook het aangaan van andere leningen een stuk moeilijker én duurder.

De impact van maximaal lenen op je mentale gesteldheid

Ten slotte moet je rekening houden met de impact van een maximale studieschuld op je gemoedsrust. Veel mensen met een hoge studieschuld ervaren hun schuld als een zeer zware last, niet eens zozeer financieel als wel mentaal. Wanneer je tijdens je hele studententijd maximaal leent, is je studieschuld al snel meer dan €70.000. Dat is niet niks en kan zwaar op je wegen. In deze blog kan je meer lezen over het omgaan met de mentale last van een hoge studieschuld, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen!

Is geld lenen bij DUO dan altijd een slecht idee?

Nee, zeker niet! Lees bijvoorbeeld maar eens deze blog of deze blog. Maar maximaal lenen is eigenlijk bijna nooit nodig. Breng daarom eerst goed in kaart hoeveel geld je nodig hebt voordat je zomaar geld gaat lenen bij DUO. Vergeet ook alle toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en de eenmalige energietoeslag) en een aanvullende beurs niet aan te vragen en zoek een bijbaan voor naast je studie als je daar de tijd voor hebt. Als je inkomen hoger is hoef je minder te lenen, en als je daarnaast ook nog eens je uitgaven weet te beperken door te besparen op onnodige uitgaven, is geld lenen bij DUO misschien zelfs helemaal niet meer nodig!

Veelgestelde vragen over maximaal lenen bij DUO

Wanneer moet je beginnen met het aflossen van je studieschuld?

Nadat jij je studiefinanciering hebt stopgezet begint op 1 januari de ‘aanloopfase’. De aanloopfase is een periode van 2 jaar, waarin je niet hoeft terug te betalen. Je mag wel een verzoek doen om dit wel te doen. Vanaf de aanloopfase wordt de rente steeds voor 5 jaar vastgezet. Als je weer gaat studeren tijdens de aanloopfase wordt de aanloopfase tijdelijk stopgezet. De aanloopfase begint dan weer na het afronden van deze studie. Vanaf de start van de aanloopfase wordt het rentepercentage telkens voor 5 jaar vastgezet.

Hoeveel moet je per maand afbetalen?

Hoeveel je per maand moet terugbetalen hangt af van de hoogte van je schuld, de rente en je inkomen. Je hebt maximaal 35 jaar de tijd om je studieschuld af te lossen. Je hoeft nooit meer dan 4% van je inkomen boven de draagkracht vrije voet te betalen. Als je alleenstaand bent en geen kinderen hebt is je draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. Momenteel is het minimumloon 1725,- euro per maand. In alle andere situaties is je draagkrachtvrije voet 120% van het minimumloon. 

Hoe werkt het terugbetalen van je lening bij DUO?

Een lening moet je in principe altijd terugbetalen, dus ook het geld dat je hebt geleend van DUO. De beurs en aanvullende beurs is een prestatiebeurs. Dit houdt in dat je binnen 10 jaar een diploma moet behalen. Dan hoef je de beurs niet terug te betalen. Dit geldt ook voor je studenten ov. Als je geen diploma behaalt berekent DUO €5,- per dag voor de gehele periode dat je hebt gestudeerd. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met de dagen dat je geen gebruik van je studenten ov hebt gemaakt. Nadat jij je diploma behaalt hoef je pas na twee jaar te beginnen met het aflossen van je studieschuld. 

Moet je de aanvullende beurs terugbetalen?

Als je binnen 10 jaar je diploma behaald, hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen. Als je geen diploma behaald of niet binnen 10 jaar, moet je het bedrag wel terugbetalen. De aanvullende beurs wordt daarom ook wel een prestatiebeurs genoemd. Je ov chipkaart met reisrecht is ook een prestatiebeurs. In sommige situaties hoef je de kosten van een aanvullende beurs en het ov niet terug te betalen, ook als je je diploma niet binnen 10 jaar haalt. Lees voor meer informatie deze blog over het (deels) laten kwijtschelden van je studieschuld.

Hoe zit het met de herinvoering van de basisbeurs?

Het kabinet wil vanaf het studiejaar 2023/2024 de basisbeurs opnieuw invoeren. Hoeveel de hoogte precies wordt staat nog niet vast. Voor studenten die studeerden van het studiejaar 2015/2016 tot 2019/2020 zou er een studievoucher van 2000 euro worden uitgekeerd 5 jaar na het afstuderen. Doordat de basisbeurs weer wordt ingevoerd zal dit waarschijnlijk in een normaal bedrag worden uitgekeerd. Dit is dan wel verlaagd naar circa 1770 euro. Als je een studieschuld hebt, wordt dit bedrag hiermee verrekend

Deze pagina kan affiliate links bevatten. Als je op deze links klikt of via deze links iets koopt of download, ontvang ik commissie. Dat kost jou niks extra, in sommige gevallen krijg je zelfs iets extra. Je helpt mij er zo enorm mee om Skere Student draaiende te houden, alvast bedankt dus! Hier kan je meer lezen over affiliate links en het gebruik daarvan op Skere Student.

Deel deze blog:

Schrijf je in voor de Skere Student nieuwsbrief

En krijg het ebook 'Iedereen kan beleggen' er gratis bij

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze pagina kan affiliate links bevatten. Als je op deze links klikt of via deze links iets koopt of download, kost dat jou niks extra, maar je helpt Skere Student er wel mee om de website draaiende te houden. Alvast bedankt dus :) Hier kan je meer lezen over het gebruik van affiliate links op Skere StudentOok belangrijk om te onthouden: Beleggen kent risico’s. Je kunt je inleg verliezen.

Samenwerken?

Stuur een email om de mogelijkheden te bespreken